WWW.BEZBOLESTI.COM

VAŠE AMBULANCE PRO LÉČBU BOLESTI


Co Vám můžeme nabídnout v naší ambulanci ?

 

 

Úvodní stránka

Porodní analgezie

Fyzioterapie

Kde sídlíme

Ordinační hodiny

Spolupráce

Princip léčby v naší ambulanci vychází z komplexního pohledu na člověka a jeho bolest, po zhodnocení psychosomatického stavu pacienta a jeho onemocnění, následuje individuální terapie bolesti, která je "šitá na míru" ne pro určitou nemoc či příznak, nýbrž pro daného pacienta.

V naší ambulanci lze včasnou a vhodnou analgetickou medikací předcházet selhání dlouhodobé analgetické léčby u onkologických pacientů nebo u pacientů s bolestmi zad, kdy je jinak nutná hospitalizace.

Ambulance rovněž nabízí konzultace ženám v období těhotenství s možností využití akupunkturní analgezie pro efektivní snížení porodních bolestí a k celkové harmonizaci těhotenství a poporodního období, včetně podpory kojení. - více informací zde!

V ambulanci pracuje zkušený tým, který se skládá z lékaře s plnou kvalifikací k vykonávání této činnosti a sestry se vzděláním v oboru. Ambulance má garanci Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a splňuje všechny odborné, kvalifikační a personální předpoklady k vykonávání této činnosti.

 Ambulance léčby bolesti spolupracuje s ostatními odborníky, především s fyzioterapeutem, neurologem, psychoterapeutem, ortopedem a v oblasti porodní akupunkturní analgezie s gynekologicko-porodnickým oddělením Klaudiánovy nemocnice.
.Ceník výkonů prováděných v ambulanci léčby bolesti na poliklinice Modrá hvězda, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Ceník platný od 1.1.11 do odvolání.

MUDr. Jan Štěpán – ambulance léčby bolesti

I.               1. konzultace – akupunktura, homeopatie, kombinace s EAV – 1000 Kč
II.            
2. a další konzultace – akupunktura, homeopatie, event. kombinace s  EAV – 250 - 750 Kč dle rozsahu terapie, (kombinace ušní a tělové akupunktury, kombinace homeopatie a akupunktury, moxa, EAV)
III.           
Diacom – 1. konzultace 1600 Kč
IV.         
Diacom – 2. a další konzultace 500 - 1200 Kč podle rozsahu
V.           
Telefonická konzultace v průběhu léčby – 200 Kč
VI.         
 Zpráva na žádost pacienta – 300 Kč.

Hana Dufková – diplomovaná fyzioterapeutka
terapie – 450 Kč.

Obsah terapie dle potřeby: diagnostika kloubních blokád, ošetření měkkých tkání, mobilizační techniky, automobilizační cvičení, cvičení na velkém míči – ovlivnění hlubokého stabilizačního systému, instruktáž klienta.

Terapii je možno hradit Unišeky firmy Le cheque dejerneur.

V Mladé Boleslavi 1.1.11.