WWW.BEZBOLESTI.COM

VAŠE AMBULANCE PRO LÉČBU BOLESTI


Použití akupunktury a homeopatie v těhotenství, k porodu a poporodním období

 

 

Úvodní stránka

Co nabízíme

Fyzioterapie

Kde sídlíme

Ordinační hodiny

Spolupráce

          Akupunktura je starověká léčebná metoda východní medicíny, která je součástí většího celku označovaného jako tradiční čínská medicína. Tyto léčebné metody jsou používány v Asii již několik tisíc let. Pojem akupunktura je složen ze dvou latinských slov, acus – jehla a punctus, punctura nabodnutí, volně přeloženo nabodávání jehlami.

         Akupunkturou lze léčit nejen bolestivé stavy pohybového aparátu a páteře, ale i řadu funkčních obtíží zažívacích, močových, gynekologických a psychosomatických. Kromě akupunktury lze při léčení těchto obtíží použít i homeopatii.

Homeopatie je lékařská metoda, která využívá zákona podobnosti, tedy poznatku, že látka, která je schopna vyvolávat nějaký příznak – nemoc, má schopnost za určitých podmínek tento příznak také léčit. Každý z homeopatických léků stimuluje přirozené obranné mechanismy organismu. Princip homeopatické léčby byl znám již před tisíciletími. Za zakladatele moderní homeopatie je považován německý lékař Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Při homeopatické léčbě není snahou potlačovat nějaký příznak, ale povzbudit vlastní sebeobranné mechanismy nemocného tak, aby příznak (tedy nemoc) vymizel přirozenou cestou.

         Obě metody přispívají k celkové harmonizaci a odstranění nebo zmírnění obtíží v průběhu těhotenství, například bolestí páteře, těhotenského zvracení, rozestupu stydké spony, k otočení plodu při poloze koncem pánevním, dále v období porodu k harmonizaci a snížení porodních bolestí a v poporodním období mimo jiné k úpravě a posílení laktace. Tyto metody lze v těhotenství využít bez nežádoucích  vedlejších účinků na matku i plod.

         Všechny výkony jsou prováděny po vzájemné dohodě s Vaším porodníkem a gynekologicko- porodnickým oddělením Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

         Další informace Vám rádi poskytneme na našem telefonním čísle 326 726 331 či osobně během návštevních hodin.